Varför är värderingar viktigt

Värderingar som vi lever med i vårt adgliga arbete är viktigt för oss på Veroveli. Vi vill att vi alla, konsult som säljare och administratör, har med sig våra värderingar i vardagen och tar beslut utifrån dessa.

För oss på Veroveli är det vitalt hur vi ser på varandra, våra kunder och omvärlden. Därför har vi gemensamt tagit fram de grundläggande värderingar vi lever efter i vårt arbetsliv. För dig som vill arbeta med oss eller anlita oss kan det var av vikt att veta hur vi arbetar.

Anställda på Veroveli gillar våra värderingar och lever efter de i det dagliga arbetslivet. För oss är det viktigt att inte bara säga att vi har värderingar, utan att fokusera på hur vi faktiskt följer dessa värderingar under dagen. Vi jobbar kontinuerligt på att diskutera olika sätt på vilka vi kan införliva våra värderingar i både vårt vanliga arbete, men också i leveranser och kommunikation.

Frihet

Vi är alla fria att göra vad vi vill i denna värld, så länge vi inte skadar någon annan eller inskränker någon annans frihet. I alla lägen då våra anställda eller våra kunder kan välja mellan olika alternativ, ska de fritt få välja mellan dessa.

Har vi flera tillgängliga uppdrag får konsulten välja mellan dessa. Har vi flera tillgängliga konsulter får kunden välja mellan dessa. Kan man utföra sitt jobb lika bra hemifrån, kan man jobba hemifrån, så länge vår kund håller med om detta.

Det yttersta målet är att vi med vår kompetens och leverans ökar möjligheten till frihet hos både kund och konsult. Då har vi skapat värde åt alla inblandade.

Kompetens

Grundstenen i arbetet som konsult är att kunna leverera det kunderna vill ha. Med strävan efter livslångt lärande och attityden att vi alltid vill lära oss mer och utvecklas, har vi kompetensen att på bästa möjliga sätt hjälpa våra kunder till effektiva och stabila lösningar.

Att kontinuerligt utvecklas och ta till oss nya kompetenser är en gemensam inställning till livet som präglar hela företaget. Vår viktigaste investering är i våra medarbetares kompetens. På det sättet skapar vi en framtidssäkrad arbetsmiljö och inspirerade medarbetare

Passion

Människor som brinner för det de gör är enormt energigivande och entusiasmerande att arbeta med. Vi jobbar hårt för att våra konsulter ska jobba med just det de känner extra starkt för, så att de har det engagemang och driv som föds ur en stark passion. Resultatet blir kvalitet, glädje och inspiration för alla som jobbar med våra konsulter. Våra egna medarbetare likväl som kunder.

Att alltid jobba med just det vi vill är centralt i vårt arbetssätt och det sätt vi vill tillföra vår omgivning både kompetens, skoj och energi. 

Skoj

Att ha roligt på jobbet, att inspireras, trivas, utmanas och vilja arbeta hos oss på Veroveli är en känsla vi vill att alla anställda har. Det behöver inte betyda att man drar vitsar hela tiden. Det kan vara att trivas med sina arbetskamrater, att ha spännande och utvecklande uppdrag. Det kan innebära möjligheten att prova nya teknologier eller att just kunna stå och skoja vid kaffemaskinen.

Om våra anställda mår bra hos oss, kommer våra kunder må bra. Vi hittar i det läge en situation när alla inblandade mår bra. 

Familj

De flesta konsulter har en familj vid sidan av och för de flesta av oss är den familjen det centrum runt vilket vår värld snurrar. Den utveckling och kompetens som våra konsulter besitter bygger den frihet vi alla värderar högt. De flesta av oss vill använda den tiden till sin familj.

En annan vinkling av familjevärderingen är att vi på Veroveli ser oss som en familj. Detta tar sig uttryck genom att vi gärna hjälper varandra när vi har utmaningar ute hos kund, att vi alltid stödjer varandra i och tar hand om varandra när så behövs. Inget kan så klart ersätta ens riktiga familj, men vi vill alla känna en trygghet i att de vi arbetar med har en ömsesidig omtanke och ett intresse i varandras välmående och framgång.