Nu söker vi någon som kan utveckla analysemodeller och rapporter primärt mot SAP, men även mot SalesForce och produktionsdatalager med hjälp av QlikView.
Uppdraget omfattar utveckling av applikationer och vidareutveckling av applikationer inom försäljning, produktion, prissättning, kalkyl och statistik.

Dokumentation
All eventuell affärslogik som skapas i modellen ska dokumenteras.
Tydlig dokumentation av vilka källor som används.
All dokumentation ska vara på engelska

Utbildning och erfarenhet
-Resursen ska ha lång erfarenhet av QlikView
-Resursen ska ha erfarenhet av likartade uppsättningar mot SAP och SalesForce för stora globala företag, gärna stora statliga företag, och kunna uppvisa referenscase.
-Resursen ska vidare ha erfarenhet av att installationer av connectorer, både mot SAP ECC (HANA) och SAP BW (HANA), att bygga modeller mot båda källorna.
-Insikt i faktureringsprocessen i SAP, bland andra modulerna SD, CO, FI, MM, PS behörighetsstyrning mellan SAP/Hana och Qlikview.
-Hantering av stora datavolymer liknande implementationer mellan Qlikview och SAP (HANA).

Startdatum: 2019/11/04 – 2019/05/31

Job Category: Utvecklare
Job Type: Full Time
Job Location: Stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx