Projekt och Projektledning

Veroveli har seniora projektledare med erfarenhet av projekt inom olika branscher, av varierande omfattning och skilda komplexitetsnivåer. De har drivit projekt i traditionell form men även agilt. Våra projektledare har internationell vana och har vana av att kommunicera med olika kulturer och i olika situationer. Kommunikation är det centralla inom projektledning då projektledning handlar om människor.

Traditionellt sett sker projektledning i tre faser, uppstart / genomförande / avslut. I princip alla metoder följer samma mönster och struktur. Det centrala i alla projektledning är kommunikation och i traditionell projektledning sker oftast utmaningarna i förändringshantering eller beroenden. Ett väl planerat projekt med rätt verksamhetsanknytning kan spåra den realiserade nyttan hela vägen till företagets strategi och verksamhetsmål.

I mer agil projektledning hanterar man omfattningen inom förutbestämda tidsintervall kallade sprintar. Tid och budget ligger fast medans omfattningen varierar. Resultatet som levereras i varje sprint, granskas och uppdateras med feedback. I det mycket iterativa arbetssättet är förändring och omprioritering en naturlig del av projektet. Det agila förhållningsssätte bygger mer på attityder, principer och förhållningssätt än att vara en egen metodik.

Att lyckas med projekt är en konst i sig och det finns många olika metoder som egentligen har mycket gemensamt. Fokus ska ligga på att leverera rätt leverabler som i sin tur är förankrade via verksamhetsmål till företagets strategi och ledningsgrupp. kommunikation är centralt för att lyckas med ett projekt och oavsett metod är kommunikationen den avgörande framgångsfaktorn. Inom IT blir att agilt förhållningssätt allt vanligare och vi på Veroveli arbetare gärna agilt. Vi förhåller oss också gärna till en lean angreppsvinkel i våra projekt i syfte att leverera största möjliga nytta till våra kunder i projekten.