Vår Vision

”Veroveli – An attractive company for amazing people”

Vi på Veroveli vill hjälpa företag och företagare i den tuffa företagarmiljö som finnsi Sverige. Vår uppgift är att underlätta för hjältarna i vårt samhälle.

Veroveli är en enastående partner till sina små och medelstora kunder/företagare i deras dagliga verksamhet. Verovelis leveranser och support är ovärderligt för deras framgångsrika kunder. Detta sker via exceptionellt Värderingarpersonal som trivs och har roligt på jobbet varje dag.

Illustrerat av Linda Adamsson

Veroveli stödjer många både större och mindre företag(are). Med IT och mjukvaru-utveckling som stöd till deras kärnverksamhet och i utvecklingen och underhållet av deras verksamhet.

Tack vare Verovelis tjänster, produkter och verksamhetsstöd blomstrar unga företag i Norden. Dessa företagare kan som våra kunder fokusera på sina starka områden och når sina kunder fulla av energi och motivation.

Veroveli – Sveriges bästa arbetsgivare

Vår målsättning är att vara Sveriges bästa arbetsgivare för IT-konsulter inom systemutveckling, test och projektledning. Vi för kontinuerligt en öppen diskussion med våra medarbetare. Kan vi bli en ännu bättre arbetsgivare och vad ska vi då göra. Kan vi skapa en bättre arbetsmiljö. Var kan vi hitta ännu mer intressanta uppdrag. Högt och lågt avhandlas med ett tydligt syfte – att vara Sveriges bästa arbetsplats.

Anställda på Veroveli har en fantastisk arbetstillvaro där vi trivs och har roligt på jobbet. Genom att våra anställda har roligare, är mer motiverade och engagerade har våra kunder en enklare tillvaro tack vare samarbetet med Veroveli.

Våra konsulter befinner sig i kontinuerlig utveckling och tillför tack vare passion och expertis, värde till våra kunder med glädje och engagemang. Detta eftersom det är viktigt för oss och våra kunder att skapa värde åt våra kunder.