Låt ett dedikerat team hantera er utveckling

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att ha ett dedikerat team som arbetar i ett projekt eller i linje med en leverans eller med en produkt. I ett dedikerat team behåller man kompetensen lättare i teamet och fokus blir tydligt. Veroveli kan bygga upp och hantera ett team att passa just ert syfte.

Ett dedikerat team är en modell där Veroveli tillhandahåller mjukvaruutveckling till kunden på lång sikt. Erfarenhet och kompetens styr valet av teamets medlemmar med kundens krav i fokus. Veroveli leder teamet för kunds räkning med kontaktperson på plats i Sverige för att hålla kommunikationen direkt med kund.

Prismodellen blir enkel och transparent när man arbetar med ett dedikerat team. Den planeras gemensamt över tid och baseras främst på teamets storlek.

Det blir en enkel och transparent prismodell när man arbetar med dedikerade team. Prismodellen baseras på teamets storlek och planeras gemensamt över tid. Det går enkelt att skala upp eller ned teamet beroende på behov och belastning. Ofta fungerar det bäst om ett dedikerat team arbetar agilt och flexibelt och anpassar sig efter kundens löpande prioritering.

Fördelar med dedikerade team

  • Förutsägbar och definierad budget.
  • Lätt att hantera ändringar i krav.
  • Det dedikerade teamet bygger lättare upp en god förståelse för kundens behov och affär som gynnar kvalitet i det långsiktiga arbetet.
  • Ett dedikerat team använder med fördel enkla online verktyg. Detta ökar kontroll och insikt i arbetet samt underlättar kommunikationen. Exempel på sådana verktyg är som Trello, Jira, Team City, m.fl.