Beskrivning av uppdraget:
Uppdraget består av att leda delområde mekanisk fordonsarkitektur inom ett kommande fordonsanskaffningsprojekt.
Fordonsarkitekten ansvarar för fordonets fysiska utformning ur ett mekaniskt perspektiv under den kommande anskaffningsprocessen.

Mål:
Syftet med uppdraget är att bistå projektorganisationen med teknisk expertis inom området mekanik och rådge SJ gällande strategisk inriktning gällande anskaffning.

Rollbeskrivning:
Fordonsarkitekten inom områdets mekanik ingår i projektgruppen samt att rapportera till den tekniska projektledaren.
Som fordonsarkitekt inom områdets mekanik arbetar du med fordonet ur ett mekaniskt perspektiv, tex fysisk utformning, komfort och design, genom projektets olika faser med följande huvudsakliga aktiviteter:

-Ansvara för fordonets mekaniska arkitektur
-Utifrån alla intressenters behov och utifrån vad som är tillgängligt på marknaden dokumentera kraven på fordonet
-Utvärdera anbudsgivares anbud
-Delta vid förhandlingar
-Följa upp kraven vid designgenomgångar och verifiering/validering

Kravspecifikation:
Anbudsgivaren skall i anbudet redovisa hur nedanstående krav uppfylls.

Kunskap:
Hög generalistkompetens och mycket hög kompetens inom det specifika området.
Måste ha förståelse för organisatoriska behov och affärsmässiga utmaningar.

Erfarenhet:
Har 5-10 års erfarenhet som konsult inom området.
Är en förebild för andra konsulter på lägre nivå och har befunnit sig på nivå 2 under minst 3 år.
Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.

Ledning:
Kan ta huvudansvar för delleverans i större projekt och är van vid rapportering och projektledning.

Övriga krav:
-Högskoleutbildning eller motsvarande.
-Tidigare erfarenhet från konstruktion och granskning av komplexa tekniska system/produkter inom mekanikområdet där leverantörskontakter och kvalitetssäkring har ingått.
-Tidigare erfarenhet från leverantörsförhandlingar.
-Tidigare erfarenhet som fordonsarkitekt inom området mekanik.
-Bör ha tidigare erfarenhet av strukturerat kravarbete.
-Måste tala och skriva svenska och engelska flytande

Start datum: 15/10/2019 – 31/05/2021 med möjlighet till förlängning.

Job Category: Kravanalytiker
Job Type: Full Time
Job Location: Stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx