Fördelen med konsult

Vad är anledningen till att betala för de extra arbetarna årligen, om du behöver dem bara under kort tid? Med konsulter betalar du bara för det nödvändiga arbetet när du behöver det och för de förväntade kompetenserna vid rätt tidpunkt. Att inte betala heltidslöner årligen sparar företag stora ekonomiska resurser, var och en av de korta och långsiktiga perspektiven.

Flexibilitet i och med konsulter

Att vara flexibel i verksamheten är ibland ännu viktigare än att vara kraftfull. Att variera arbetskraftens storlek är en möjlighet som hjälper till att nå effektivitet i din organisation. Det är också enkelt att öka intensiteten hos ditt team med hjälp av en konsult.

Kontroll tack vare konsulter

Med en konsult ökar kontrollen över alla aspekter av ett projekt. Projektledaren övervakar enkelt vem som är allokerad till det viktiga arbetet, vem som har de mindre uppgifterna och vem som arbetar med de kritiska frågorna. Styrning av processen och därmed styrning av slutproduktens kvalitet vilken ökar.

Lägre risk

I jämförelse med att outsourca ett helt projekt där du
sänker kontrollen och övervakningen i och med att leverantören övertar den kan man förstärka med en konsult i teamet. Då uppnår man delvis samma sak som outsourcing, men behåller den internt: du ser människor, du håller situationen under kontroll och du har möjlighet att reagera på eventuella problem omgående.

Resurstillgång

Dels är det stor brist på kompetenta IT-resurser i dagens samhälle. Men det är också så att upp till 50% av IT-specialisterna är redo att leta efter en annan arbetsgivare när ekonomin förbättras. Där kan man trygga kompetensöverföring och fortlevnad genom att kontinuerligt arbeta med konsulter.