Vi söker en utvecklingsresurs till ett projekt relaterat till deras Azure-plattform, som skall addera SMS i databasen.

Rollbeskrivning:
UX design är att designa på ett sätt som gör produkten eller tjänsten enklare att använda och att skapa en positiv kundupplevelse i interaktionen mellan användare och produkt/tjänsten.
Som UX utvecklare kan du jobba med allt från Wireframes, design, utveckling och användartester.

Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom det specifika området.
Måste ha förståelse för organisatoriska behov och affärsmässiga utmaningar.

Erfarenhet: Har 5-10 års erfarenhet som konsult inom området.
Är en förebild för andra konsulter på lägre nivå och har befunnit sig på nivå 2 under minst 3 år.
Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.

Ledning: Kan ta huvudansvar för delleverans i större projekt och är van vid rapportering och projektledning.

Obligatoriska krav:
Programmering relaterad till TCP/IP och UDP/IP
Java
MS-SQL
REST-API/Microservices
Git och/eller Bitbucket
Jira
Confluence
Test (integration, unit, regression, system)
God dokumentationsförmåga (engelska)
XML
JSON

Meriterande krav:
Elastic Stack
C, C++, Golang
Javascript
TDD
SonarQube
SMS (dvs mobila textmeddelanden)
Azure
GraphQL

Varaktighet: 3 månader med option till förlängning

Job Category: Utvecklare
Job Type: Full Time
Job Location: Stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx