Beskrivning av uppdraget:
Vi söker en utvecklingsresurs till ett projekt kopplat till Azure-plattformen, som skall möjliggöra visualiseringen av data.

Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom det specifika området.
Måste ha förståelse för organisatoriska behov och affärsmässiga utmaningar.

Erfarenhet: Har 5-10 års erfarenhet som konsult inom området.
Är en förebild för andra konsulter på lägre nivå och har befunnit sig på nivå 2 under minst 3 år.
Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.

Ledning: Kan ta huvudansvar för delleverans i större projekt och är van vid rapportering och projektledning.
Självständighet: Mycket stor.
Obligatoriska krav:

Azure
Java
MS-SQL
Elastic Stack, speciellt Logg och Kibana
Regelmotorer
GUI-design
Arkitektur
REST-API/Microservices
XML
React
Redux
Javascript
Git och/eller Bitbucket
Jira
Confluence
Test (integration, unit, regression, system)
God dokumentationsförmåga (engelska)
XML
JSON

Meriterande krav:
GraphQL
TDD
SonarQube
GraphQL
Data Science och AI-verktyg

Krav på språk, tal och skrift:
Engelska, svenska

Varaktighet: 3 månader med option till förlängning

Job Category: Utvecklare
Job Type: Full Time
Job Location: Stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx