IT Strategi – Rådgivning

Verovelis tjänst inom IT Strategi inkluderar analys, handlingsplaner, förändringsarbete, resursplanering, granskningar, business case, processarbete, genomförande och mycket mer.

Om ni vill ha stöd i ert arbete med IT Strategi, eller helt vill att någon annan ska ta ansvar för hela området så hjälper vi gärna till.

Veroveli erbjuder ett första möte med gratis rådgivning runt Digital Strategi och hur man tar första stegen och vilka steg det kan vara. I mån av tid kommer vi ta detta möte med alla intresserade. De månader det blir många intresserade kommer vi lotta ut de gratis tillfällena bland de som anmält intresse.

Ni anmäler intresse genom att fylla i nedan formulär och svara på frågorna. Veroveli förbehåller oss rätten att spara era svar anonymiserat och nyttja dessa svar anonymiserat i marknadsföringssyfte. För att läsa mer om hur vi hanterar er information klicka här: https://veroveli.se/integritetspolicy/

[wpforms id=”951″]