Exempel på arbetsuppgifter och ansvar:

-Koordinera testaktiviteter med interna intressenter och leverantörer

-Arbetsleda interna testresurser från projektet och verksamheten

-Planera och följa upp testaktiviteter med leverantörer

-Ansvara för att dokumentera och förändringshantera testfall så att en fullgod spårbarhet uppnås med kraven

-Stödja projektets kravarbete

-Leda arbetet med att skapa och följa upp testfall i HP-ALM

-Stödja leverantörer med systemintegrationstester

-Statusrapportera till projektledningen samt andra intressenter

Erfarenhet:

-Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet som testledare.

-Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av test i införande av verksamhetskritiska IT-system i komplexa miljöer.

-Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av test av lösningar för informationsutbyten mellan IT-system

-Konsulten ska ha dokumenterat erfarenhet av testledning där leveransen sker helt eller delvis från en agil utvecklingsorganisation.

-Konsulten ska ha vana av att agera kravställare mot externa leverantörer i minst två tidigare uppdrag.

-Konsulten ska ha god vana att arbeta i testverktyg, som tex HP ALM

Start: 13 september 2019

Slut: 30 juni 2020

Kontakta oss på uppdrag@veroveli.com

Job Category: Test leader
Job Type: Full Time
Job Location: Stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx