Testare med ansvar för våra Testmiljöer.

RLU IT söker nu en testare med ansvar för våra Testmiljöer. Rollen kommer arbeta nära vår tekniska delprojektledare för att etablera de landbaserade IT miljöerna för C30 tågen. Uppdraget innebär att man tillsammans med den tekniska projektledaren beställer och koordinerar alla aktiviteter gentemot vår driftleverantör men med fokus på testmiljöerna. Rollen rapporterar både till teknisk Projektledare för miljöerna samt testledare. Viss form av enklare konfigurationshantering av miljöerna ligger i rollen. Utöver detta kan man förväntas vara operationellt delaktig i att tekniskt förbereda för tester samt vara delaktig vid testverksamhet med fokus på icke funktionella tester.

Start: 02 september 2019

Slut: 30 juni 2020 (kan förlängas).

Kontakta oss på uppdrag@veroveli.com

#veroveli #projectleader

Job Category: Project leader
Job Type: Full Time
Job Location: Stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx