Trafikförvaltningen söker flera Integrationsutvecklare som skall:

-Ta fram design och utveckla integrationslösningar för olika projekt

-I samverkan med utvecklingsprojekten beskriva de informationsobjekt som skall utbytas.

-Identifiera lämpliga överföringsprotokoll

-Ta fram mappningsspecifikation där så krävs.

-Stödja andra utvecklare i utvecklingsarbete av integrationslösningar i MuleSoft-plattformen och MuleSofts API Management. Till sin hjälp har vi tillsammans med teamet befintliga IT- och integrationsarkitekter, kravanalytiker och specialister i respektive utvecklingsprojekt. Teamet rapporterar till trafikförvaltningens ansvarige Produktägaren.

Beskrivning av sektion:

-Sektionen ansvarar för design av IT-lösningar baserade på behov från verksamheten med mål att Trafikförvaltningen blir bäst inom digitalisering.

-Sektionen ansvarar också för att implementera nya arbetssätt och processer för vår agila transformation inom projekt som Big Data, Utveckla nytt biljettsystem, Integrationsplattform, Nya digitala kanaler, Digitala stödsystem till moderna fordon och etablering av DevOps arbetssätt.

Start: 01 september 2019 Slut: 01 september 2020

Kontakta oss på uppdrag@veroveli.com

#veroveli #develop #techlead

Job Type: Full Time
Job Location: Stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx