Erfarenhet: -Kombination av BI kompetens med infrastruktur och Azure. -DBA erfarenhet som har kunskap inom BI eller C#. Om personen kan C# och inte BI så ska den ha ett intresse för BI. Kravet är att personen ska kunna och vilja koda SQL. -Måste förstå saker som index och statistik maintenance, query plan och execution plans. -Personen ska kunna hantera datavolymer och ”realtidsdata” i kombination. -Vi bygger en relationsmodell/normaliserad modell och inte dimensionsmodell inom Dive. -Minst 4-5 års erfarenhet för att förstå olika modelleringsprinciper, med andra ord jobbar/jobbat med olika modelleringsprinciper. -Erfarenhet av GIT och releasehantering. -Erfarenhet av bokföringsdata. -Personen ska vara mer pragmatiskt lagd än renlärlig.

Start: 19 augusti 2019

Slut: 31 december 2019

Kontakta oss på uppdrag@veroveli.com

#veroveli #azure

Job Category: BI konsult (backend) med Azure kompetens
Job Type: Full Time
Job Location: Stockholm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx